Okuma-Yazma

Okuma-Yazma

Akranları seviyesinden  geri kalma ve okuma yazmayı öğrenememesi durumunda oluşan aksaklığın giderilmeye çalışılmasını kapsayan bir eğitim sürecidir. Ön görülen ölçütlerle değerlendi .. Devamı..

Fizyoterapi ve Özel Eğitim

Fizyoterapi ve Özel Eğitim

Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesle .. Devamı..

Erken Müdahale Programları

Erken Müdahale Programları

Bir bebeğin 3 yaşına kadar beyninin fiziksel büyümesinin % 90' ını tamamlanır. Doğumdan sonra nöronlar arası bağlantılar (synapses) oluşmaya başlar. İlk bir yıl içerisinde milyonlarca bağlantı oluşmuş olur. .. Devamı..

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB)

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB)

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB) veya yaygın gelişimsel bozukluk ileri düzeyde ve karmaşık bir beyin gelişim yetersizliği olarak tanımlanabilecek bir grubu içinde bulunduran genel bir terimdir. Bu bozukluklar değişen derecelerd .. Devamı..

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı, Bireyin ihtiyaç karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de ken .. Devamı..

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve konuşma gelişimini , dil ve konuşma güçlüklerini tanıma, gelişimsel hedeflere uygun dil ve konuşma gelişimini destekleyen etkinlikleri planlama ve uygulama ,bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme mater .. Devamı..

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren &cc .. Devamı..